تب کامل:

سفارشاتی که در این تب نمایش داده می شوند وضعیتشان "تسویه شده" می باشد. به این معناست که مراحل انجام و تحویل سفارش به پایان رسیده است و تسویه با مشتری انجام شده است.

 

ستون های نمایشی:

نکته1: شخص پیش فرض در تنظیمات صرافی در ماژول حسابداری تعیین می گردد.

نکته2: با قرار گرفتن نشانگر موس روی نام نمایش داده شده در ستون های "نام مشتری" و "نام شخص" لینک اطلاعات مشتری در ماژول CRM، لینک دفتر حساب مشتری در ماژول حسابداری، مانده حسابهای ارزی مشتری و اطلاعات تماس(شماره موبایل) نمایش داده می شود.