تب انجام:

سفارشاتی که در این تب قرار دارند وضعیتشان "تأیید شده" می باشد، به این معنیست که سفارش از سوی صرافی امضا شده است و حال صرافی باید به انجام آن بپردازد. در این مرحله کاربر صرافی می بایست با توجه به روشهای دریافت و پرداختی که مشتری تعیین نموده، ارز فروخته شده را به مشتری تحویل داده و ارز خریداری شده را از مشتری تحویل بگیرد و سایر اقدامات لازم را برای تسویه ارزی یا ریالی بپردازد که در ادامه توضیح آنها ارائه شده است.

نکته1: سفارشاتی که در تب انجام قرار دارند در سربرگ خود دارای لینک "برداشتن امضا" می باشند که تمامی کاربران امضاکننده آن می توانند امضای سفارش را بردارند.


تصویر1: نمایش لینک برداشتن امضا

کاربر صرافی در این بخش می بایست به تعیین حسابها یا بانکهای متصل به روش دریافت و پرداخت صرافی را تعیین نماید. برای این کار کاربر می بایست روی آیکون کلیک نماید تا پنجره مربوط به انتخاب حسابها یا بانک باز شود.


تصویر2: پنجره انتخاب حساب یا بانک روش دریافت/ پرداخت صرافی


در صورت انتخاب حساب یا بانک برای هر دو بخش روش دریافت صرافی و روش پرداخت صرافی، آیکون آنها به رنگ نارنجی تغییر می کند. پس از انجام این کار کاربر صرافی می تواند سفارش را کامل کند.


تصویر3: آیکونهای انتخاب حساب یا بانک مربوط به روش دریافت/ پرداخت صرافی


نکته2: با قرار گرفتن نشانگر موس روی آیکون های نارنجی انتخاب حساب یا بانک، حساب یا بانک انتخاب شده به صورت راهنمای ابزار(Tooltip) نمایش داده می شود.


کامل کردن سفارش:

کاربر می بایست از طریق نوار ابزار(Toolbar) در لیست سفارشاتِ تب انجام اقدام به کامل کردن سفارش نماید به این صورت که با کلیک روی آیکون مربوطه  پنجره ای به کاربر نمایش داده می شود که شامل خلاصه ای از اطلاعات سفارش ثبت شده می باشد. کاربر می بایست در این پنجره به انتخاب نوع کارمزد(ارزی یا ریالی) و همچنین چک لیست مورد نظر بپردازد و سپس با کلیک روی دکمه "انجام" اقدام به کامل کردن سفارش نماید.


تصویر4: پنجره کامل کردن سفارش


نکته3: با انتخاب هر نوع کارمزد مقادیر نمایش داده شده برای کارمزد، جمع به ارز پایه و جمع ارزی تغییر می کند که این تغییر به دلیل نحوه متفاوت محاسبات با کارمزد ریالی و ارزی می باشد.


با کامل کردن هر سفارش، فاکتور متناسب با نوع آن نیز به صورت خودکار در تب حواله های خرید و فروش ثبت می شود و همزمان با ثبت فاکتور، سند حسابداری آن نیز در مازول حسابداری درج می گردد. لازم به توضیح است در صورتی که نوع کارمزد هنگام کامل کردن سفارش "ریالی" انتخاب شود، به صورت خودکار فاکتور تسویه آن نیز در عملیات دریافت/ پرداخت(تب ارز پایه) نیز ثبت می گردد و پس از کامل شدن سفارش، سطر مربوط به آن در تب "کامل" نمایش داده می شود.


نکته4: مبلغی که برای فاکتور تسویه ریالی در بخش دریافت/ پرداخت(تب ارز پایه) ثبت می شود، همان مبلغ وارد شده در سفارش در فیلد "مقدار پرداخت شده" می باشد.

نکته5: در صورتی که نوع کارمزد "ارزی" انتخاب شود، هیچ فاکتوری در بخش دریافت/پرداخت(تب ارزهای خارجی) ثبت نمی گردد.