سفارشات صرافی

در بخش سفارش صرافی کاربر می تواند برای مشتریان خود به ثبت سفارش خرید یا فروش ارز بپردازد. برای این کار لازم است در ابتدا به تعیین تنظیمات مربوط به گروه های مختلف مشتریان بپردازد که در بخش "تنظیمات سفارش" به تفصیل توضیح داده شده است.

با انتخاب عملیات "سفارش" از لیست عملیات ها، کاربر به صفحه نمایش سفارشات وارد می شود و با انتخاب گزینه "سفارش جدید" در سربرگ صفحه کاربر به صفحه ثبت سفارش جدید هدایت می شود.

با ورود به صفحه سفارش جدید در ابتدا کاربر می بایست نسبت به تکمیل سایر اطلاعات مورد نیاز هر سفارش اقدام نماید. این اطلاعات در هر سفارش به سه بخش اصلی تقسیم می شود، بخش اطلاعات کلی سفارش، بخش توافقات معامله و بخش توافقات تسویه.

1- اطلاعات کلی سفارش:

 این بخش اطلاعات کلی و عمومی برای هر سفارش را مشخص می نماید که فیلدهای الزامی این بخش عبارتند از:

نکته1: در فیلد نام شخص؛ نام مشتریانی که در ماژول حسابداری حساب ندارند نیز نمایش داده می شود.

نکته2: فیلد تاریخ تحویل تا زمانی که امضای مشتری انجام نشود، الزامی نیست.


تصویر 1: اطلاعات کلی سفارش

 

2- توافقات معامله:

این بخش شامل اطلاعات ارز مورد معامله در سفارش می باشد که فیلدهای آن عبارتند از:

نکته3: در صورتی که کاربر به ویرایش نرخ و کارمزد دسترسی داشته باشد، این فیلدها برایش فعال بوده و پس از نمایش مقدار محاسبه شده به صورت سیستمی، می تواند به صورت دستی آنها را تغییر دهد.


تصویر2: توافقات معامله

 

3- توافقات تسویه:

این بخش شامل اطلاعات تسویه(ریالی- ارزی) معامله در سفارش می باشد که فیلدهای آن عبارتند از:

                سفارش فروش و ارز تسویه ریال باشد----->  معادل ریالی کارمزد + (نرخ * تعدار ارز) = معادل حواله

                سفارش خرید و ارز تسویه ریال باشد----->  معادل ریالی کارمزد - (نرخ * تعدار ارز) = معادل حواله

               (بیشترین نرخ خرید برای ارز تسویه) / (کمترین نرخ فروش ارز معامله با توجه به تعداد ارز) = نرخ فروش

               (کمترین نرخ فروش برای ارز تسویه) / (بیشترین نرخ خرید ارز معامله با توجه به تعداد ارز) = نرخ فروش


تصویر3: توافقات تسویه

 

4- ثبت سفارش:

پس از پر کردن تمامی فیلدهای سفارش، کاربر می بایست از طریق لینک "ذخیره" یا "ذخیره و امضای مشتری" در سربرگ سفارش اقدام به ثبت سفارش نماید. در صورتی که کاربر اقدام به ذخیره سفارش نماید، سفارش ثبت شده در تب پیش نویس(یادداشت) نمایش داده می شود و اگر از لینک ذخیره و امضای مشتری استفاده کند، سفارش ثبت شده در تب بررسی نمایش داده می شود.

نکته4: اگر کاربر از لینک ذخیره سفارش را ثبت کند، صفحه سفارش رفرش شده و لینک "امضای مشتری" در سربرگ سفارش نمایش داده می شود؛ در این صورت پیغام هشداری مبنی بر اطمینان داشتن از انجام "امضای مشتری" و اعلام مدارک مورد نیاز برای بررسی سفارش،نیز نمایان می شود که با تأیید آن سفارش به تب بررسی منتقل می گردد.


تصویر4: پیغام هشدار هنگام انجام "امضای مشتری"


نکته5: در صورتی که کاربر به هر صورتی که اقدام به امضای مشتری نماید، لاگ آن در بخش تاریخچه ثبت می گردد.

نکته6: در صورتی که هنگام امضای سفارش نرخ مربوط به ارز مورد معامله تغییری کرده باشد، پیغامی به کاربر نمایش داده می شود تا کاربر از نوسانات نرخ ارز مطلع گردد. در این صورت با تأیید این پیغام کاربر می بایست تعداد ارز را در فیلد "مقدار حواله" مجدد وارد نماید تا مقادیر موجود در سفارش با نرخ جدید مجدد محاسبه شود. در این حالت مانند ویرایش سفارش؛ لینک ذخیره و ذخیره و امضای مشتری مجدد در سربرگ صفحه نمایش داده می شود.


تصویر5: پیغام خطا در صورت تغییر نرخ ارز


نکته 7: با انجام هرگونه ویرایش در سفارش(در تمامی تب ها)، ذخیره یا ذخیره و امضای سفارش پس از نمایش پیغام مربوط به نواسانات نرخ ارز، پیغام زیر نمایش داده می شود.


تصویر6: پیغام هشدار هنگام ویرایش سفارش


نکته8: در صورتی که کاربر هنگام ویرایش سفارش لینک "ذخیره" را انتخاب کرده باشد، با تأیید پیغام فوق سفارش در تب پیش نویس(یادداشت) نمایش داده می شود اما در صورتی که لینک "ذخیره و امضای مشتری" را انتخاب کرده باشد، سفارش به تب بررسی منتقل می گردد.

 

ابزار فیلتر:

در تمامی تب های سفارش ابزار فیلتر وجود دارد. این فیلتر بر اساس فیلدهای نوع سفارش، ارز، تاریخ ایجاد سفارش، نوع تحویل ارز و بانک یا حساب انتخاب شده در روش تحویل ارز می تواند انجام شود. به این صورت که با انتخاب هر یک از فیلدها یا برخی یا همه آنها عملیات فیلتر انجام شود که در صورت انتخاب چند فیلد، نوع شرط ها "و" یا "AND" می شوند.تصویر7: فیلتر


نکته9: با انتخاب فیلد نوع تحویل(ارز) متناسب با گزینه های آن، فیلد حساب یا بانک نیز نمایش داده می شود.

نکته10: عملیات فیلتر در تمام تب ها انجام پذیر است.

نکته11: در تمام تب ها در صورت انتخاب ارز در فیلتر سطر جمع نیز نمایش داده می شود که در آن تعداد و کارمزد جمع می گردد.

نکته12: در صورتی که فیلد نوع انتخاب نشود و یا نوع "خرید و فروش" انتخاب شود مجموع تعداد ارزها و کارمزدهای سفارشات فروش از مجموع تعداد ارزها و کارمزدهای سفارشات خرید کم می گردد.