طبقه بندی مشتریان :
 
در این قسمت می توانید مشتریان خود را طبقه بندی نمایید
 
با کلیک روی تنظیمات ماژول مشتری، به تب طبقه بندی اشخاص رفته و طبقه بندی اشخاص (مشتریان) خود را تعریف نمایید
 
 
 
 با انتخاب یکی از موارد طبقه بندی به عنوان پیش فرض ، زمانی که مشتری از سمت پورتال ایجاد شود، در آن طبقه بندی قرار خواهد گرفت .
 
پس از تعریف این طبقه بندی، می توانید در صفحه جزئیات برای مشتری مورد نظر این سطوح را انتخاب نمایید
 
با رفتن به صفحه جزئیات مشتری، به قسمت اطلاعات حساب رفته و این عملیات را انجام دهید
 
نکته :  امکان انتخاب چند سطح برای یک مشتری وجود دارد